CLEISSALUD somos…

Froilán Sánchez: Director científico

Ana Caballero: Administradora 

Froilán Sánchez Caballero: Comunicación

Juan Salva Prats: Asesor jurídico